Technické parametry

  • Stavební hloubka 82 mm
  • 3-komorový systém s přerušeným tepelným mostem
  • Výborné tepelně-izolační vlastnosti díky integrované izolační výplni
  • Ideální pro pasivní domy

Základní charakteristika

  • Systém Olympia HI je tříkomorový okenně-dveřní systém s vysoce izolačním přerušením tepelného mostu.
  • Jde o nejteplejší a moderní systém v sortimentu Blyweert aluminium. Je tvořen dvěmi uzavřenými hliníkovými profily spojenými 40mm širokými dělícími pásky z materiálu ABS s integrovanou patentovanou pěnovou vložkou, která zcela zabraňuje průchodu chladu na vnitřní interiérovou polovinu profilu, sloužící jako přerušení tepelného mostu. Okna, dveře a prosklené stěny Olympia HI dosahují velice nízkých hodnot součinitele prostupu tepla a splňují přísné doporučené požadavky na tepelnou ochranu budov již při použití izolačního dvojskla.
Uf ≥ 1,4 W/K.m²
UW ≥ 0,88 W/K.m²

Nezávazná poptávka