Technické parametry

  • Stavební hloubka 72 mm
  • 3-komorový systém s přerušeným tepelným mostem
  • PE pěna mezi křídlem a sklem pro zlepšení tepelně-izolačních vlastností

Základní charakteristika

  • Systém Triton HI+ je tříkomorový okenně-dveřní systém s vysoce izolačním přerušením tepelného mostu.
  • Systém Triton HI+ je tvořen dvěmi uzavřenými hliníkovými profily spojenými širokými dělícími pásky z materiálu ABS s integrovanou patentovanou pěnovou vložkou, která zcela zabraňuje průchodu chladu na vnitřní interiérovou polovinu profilu, sloužící jako přerušení tepelného mostu. Okna, dveře a prosklené stěny Triton HI+ v kombinaci s izolačním trojsklem dosahují velice nízkých hodnot součinitele prostupu tepla a splňují přísné doporučené požadavky na tepelnou ochranu budov.
  • Systém Triton HI+ je výhodným a cenově přijatelným řešením pro rodinné a bytové domy.
Uf ≥ 1,8 W/K.m²
UW ≥ 1,0 W/K.m²

Nezávazná poptávka